תקנון החברה

תקנון החברה ותנאי שימוש באתר חסידיש פלוס

תקנון החברה נכתב מטעמי נוחות בלשון זכר, אך הוא פונה לשני המינים במידה שווה.

תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך (להלן: "הגולש ו/או הלקוח") לבין חסידיש פלוס (להלן: "האתר").

אתר "חסידיש פלוס", בכתובת: https://chasidishplus.co.il/ משמש כחנות וירטואלית למכירת פונטים ואלמנטים יהודיים לאמנים ולמעצבים.

1. תנאי השימוש המופיעים באתר מפרטים את זכויות השימוש במוצרים הנמכרים באתר, ומהווים את הסכמת הלקוח/הגולש עליהם, ומחייבים את רוכש החומרים באופן אישי, ו/או את החברה המעסיקים אותו והמסמיכים אותו לרכוש חומרים עבורם. כל חריגה מתנאים אלה מהווה פגיעה בזכויות יוצרים, ועלולה לשמש עילה לדין תורה או לתביעה משפטית. מובהר בזאת שכל החומר המוצג באתר הינו בתשלום, לרבות תמונות ו/או טקסטים וכדו'.

2. כל חומר אשר מוצג באתר שייך במלואו לחברה, והינו בעל קניין רוחני ובבעלותה הפרטית והבלעדית של החברה, ואין לעשות בו כל שימוש, ללא אישור בכתב ומראש, מבעלי החברה. כמו כן, השימוש בחומרים המוצגים באתר, לרבות שימוש עם לוגו החברה, מותרים אך ורק עבור ניסוי וטעיה לשם קבלת העיצוב לפני הרכישה באתר. כל שימוש אחר, לרבות שימוש אישי ושאינו מסחרי, אסור לחלוטין.

3. הרוכש מוצר באתר, מודע שהתשלום אותו הוא מבצע, מקנה לו אך ורק רשיון שימוש במוצר ותו לא, ואין לו על המוצר בעלות קניינית ורוחנית, והבעלות על המוצר נשארת באופן מוחלט ובלעדי של החברה.

4. פרטי הרוכש ישמרו בשרתי האתר אך ורק לצרכי התקשרות ומידע אישי. הנהלת החברה מתחייבת שלא תעביר כל פרט של הרוכש לצד שלישי. עם זאת החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש ו/או להעביר את פרטי הרוכש עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לגורמים הרלוונטיים, במידה ויבורר שהרוכש השתמש במוצרי החברה בניגוד לתקנון זה.

5. הנהלת האתר הקצתה בתוך תהליך הרכישה, טופס מילוי של פרטי הרוכש. הרוכש מצהיר שהינם אלו פרטיו האישיים, וללא כל שינוי באחד מן הפרטים. ללא ציון כל הנתונים ע"י הלקוח, רשיון השימוש שלו הינו מוגבל, והוא מחוייב ליצור קשר עם החברה באופן מיידי, ע"מ להשלים את רישום פרטיו באופן מלא ומדוייק.

6. זכויות השימוש ניתנות לרוכש בלבד, לשימושו האישי ו/או המסחרי. מובהר בזאת שרשיון השימוש באלמנטים הינו אישי לחלוטין, וללא כל צד היתר של העברה לגוף שלישי, בחינם ו/או בתשלום. אי לכך אסור להעביר את האלמנטים בחינם ו/או בתשלום לכל צד שלישי שלא מופיע שמו ברשיון השימוש.

7. הגוף ששמו מופיע ברשיון השימוש, ללא כל קשר למבצע ההזמנה ו/או התשלום ו/או ההורדות בפועל. אי לכך משתמש שרוכש אלמנטים עבור צד ג', מובהר בזאת כי זכויות השימוש שייכות לצד ג' עבורו נרכשו האלמנטים, ושמו של צד ג' ופרטיו יהיו מצויינים ברשיון השימוש.

8. אספקת המוצרים הנמכרים באתר, נעשית ע"י מערכת אוטומטית הפועלת 24 שעות ביממה. ומיד לאחר הרכישה, יקבל הלקוח לינק ישיר להורדת המוצר המוזמן.

9. מותר לבעלי רשיון שימוש חוקי ותקף, להשתמש באלמנטים בכל תחום שיפורט, וכדלהלן; בעל הרשיון רשאי להשתמש באלמנטים שנרכשו על ידו באתר, לכל צרכי העיצוב הקיימים, לרבות עיצוב מוצרים, וכן פרינט ו/או דיגיטל ו-web. ולמעט מכירה ו/או העברה של האלמנטים לצד ג' כמוצר דיגיטלי ו/או כעיצוב דיגיטלי ו/או כקובץ גרפי, הכולל בתוכו אלמנטים שנרכשו בחנות. מובהר בזאת, בעל סטודיו שרכש אלמנטים, אינו רשאי להעביר את האלמנטים ללקוחותיו במסגרת העבודות שלו מולם. וכן, אינו רשאי למכור עיצובים גרפיים דיגיטלים המכילים בתוכם אלמנטים גרפיים.

10. השימוש עם האלמנטים באתרי האינטרנט, כל שימוש באשר הוא, מוגבל לרזולוצייה של עד 72dpi בלבד.

11. ברכישת חבילות, החבילה מתייחסת לבעל רשיון בודד. מובהר בזאת שאין אפשרות של חלוקת חבילות רכישה בין כמה לקוחות, בשום צד ואופן שיהיה. עם זאת, בתי ספר ומכללות המעוניינים ברכישת כמות אלמנטים וחלוקת רשיון השימוש בין הסטודנטים/התלמידים, יצרו קשר עם נציג מכירות עבור בניית חבילה מותאמת אישית עבורם.

12. לקוח שביצע רכישה ו/או הזמנה באתר, לא יהיה ניתן לבטל את ההזמנה במידה ובוצע תשלום ישיר עבור אותה רכישה. אולם במידה והלקוח ביצע הזמנה במסגרת חבילה שברשותו, יהיה ניתן לבטל את ההזמנה אך ורק במידה והלקוח לא הוריד את המוצר למחשבו, והוא יזוכה על כך בחשבונו באתר וללא כל החזר כספי. במקרה שהלקוח ביצע הורדה של המוצר, לא יהיה ניתן לבטל את ההזמנה בשום צד ואופן שיהיה.

13. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל עיסקה שנעשתה ע"י הלקוח, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

14. הנהלת האתר רשאית לשנות את מחירי האלמנטים והחבילות המוצגים באתר, בכל רגע נתון, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. ואין בחובת האתר להודיע על כך מראש ללקוח.

15. האתר משתמש בקבצי עוגיות (COOKIES) לצרכי סטטיסטיקה וכדו', וכן ע"מ לדעת את מטרות הגולש והעדפותיו באתר. כמו גם את מיקומו של הגולש, אמצעי הגעה לאתר והפניות וכו'. השימוש בעוגיות מקל על הגולש בשמירת פרטיו באתר, אשר בא לידי ביטוי בכניסה לאתר, וכן במימוש הקופונים וכדו' בסל הקניות באתר. על הגולש להחליט האם מעוניין הוא בגלישה שכפופה לכך או לא, והכל יעשה על ידו בהגדרות הדפדפן. מובהר בזאת שהחברה מעמידה באתר אבטחה על כל המשתמש מכך, בכדי שפרטיו של הגולש ישארו אנונימיים וחסויים בפני כל אדם.

16. הנהלת האתר עושה הכל לטובת לקוחותיה, ונותנת את מיטב השירות הקיים בתחום! ברם, במקרים של תקלות צד שלישי אשר ימנעו מהלקוח כניסה ורכישה או הורדה מהאתר, אין הנהלת האתר מחוייבת לפצות את הלקוח על שום נזק שנגרם לו, הן נזק ישיר ו/או נזק בעקיפין.

17. ברכישת אלמנטים באתר זה, הינך מאשר קבלת דברי פרסום ומסרים לתיבת המייל שלך, הן של החברה, הן של מפרסמים אחרים שיעברו תחתינו.

18. מחירם המקורי של האלמנטים וכל חומר אחר המוצג באתר, עומד על סך 2,500 שקלים למוצר. המחירים שמוצגים באתר בפועל, הינם הטבה הניתנת ללקוחותינו במידה ויעמדו בכל תנאי השימוש במוצרים הנמכרים באתר. במקרה של שימוש לא מורשה במוצר שלא לפי תנאי השימוש המוגדרים כאן, או בעת חריגה מזכויות השימוש שנמכרו ללקוח, מחיר המוצר יעמוד על מחירו המקורי, והלקוח מצהיר בזאת שהינו מתחייב בחיוב גמור למחירים אלו, ללא עוררין ועילות לפטור כל שהן. במקרים מיוחדים הנהלת החברה תשמור לעצמה את הזכות לתבוע כל סכום נוסף מעבר לאמור לעיל, וזאת על פי שקול דעתה הבלעדי.

19. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

20. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמש אשר הוכח שהשתמש עם המוצרים המוצגים באתר שימוש אשר נוגד את תנאי השימוש המופיעים בעמוד זה, עד לבירור העניין ולהסכמה מול הגורמים הרלוונטים.

נשמח להמשיך ולעמוד לשירותכם!
צוות חסידיש פלוס.